Kai
首頁    |    師資介紹    |    專項健身教練

    專業證照與學歷

  • AASFP亞洲運動及體適能學院健身執照
  • PBT個人拳擊訓練師
  • VIPR多功能訓練證照
  • Poweplate震動式訓練證照

    專業

  • 體態評估
  • 健康體適能
  • 體態調整
  • 拳擊訓練
  • 重量訓練
  • 肌力及體能強化<更多師資請看上方師資介紹>